นายชาญชัย มะนาวนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
081-061-1058, 091-694-2652

นายพิทยา มนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
084-428-2070

ประกาศทั่วไป 2 ข่าวใหม่

นายชาญชัย มะนาวนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
081-061-1058, 091-694-2652

นายพิทยา มนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
084-428-2070
5,533
ประชากร
1,751
ครัวเรือน
perm_phone_msg
043-009-722